Заява на отримання земельної ділянки для учасників АТО

Заява на отримання земельної ділянки для учасників АТО

Скачати зразок Заяви на отримання земельної ділянки під будівництво для учасників АТО 

 

______________ міській (сільській) раді

ПІБ________________________________

Адреса: ____________________________

Контактний телефон ________________

ЗАЯВА

___________ 2014 року згідно Указу Президента України «Про проведення часткової мобілізації» №___________ від ____________ мене, ___________________ було призвано (мобілізовано) до Збройних Сил України для проходження служби у військовій частині ____________, що дислокується в м. ________________.

В подальшому я був залучений та брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

___________ року згідно Указу Президента України №_______ від __________, я був звільнений у запас (демобілізований).

Відповідно до п.14 ч.1 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій надіються такі пільги:

— першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Згідно ч.1 ст.116 Земельного кодексу України (далі — ЗК України), громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Відповідно до ч.4 ст.116 ЗК України передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, проводиться один раз по кожному виду використання.

Згідно ч.1 ст.121 ЗК України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

— для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

В частині 5 ст.17 Конституції України зазначено, що держава забезпечує соціальних захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Враховуючи вищевикладене, прошу надати мені, учаснику АТО, земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва.

Додаток: (копі документів, які підтверджують участь у бойових діях).

_____________________ року                                                    ________________ ПІБ

Скачати зразок Заяви на отримання земельної ділянки під будівництво для учасників АТО 

Юридична допомога учасникам АТО